Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 2 ročník 2004

1. Účtování o vrácené dani z přidané hodnoty při pořízení investice z prostředků Evropské Unie

2. Ukončení funkce nástupnických účtů po okresních úřadech

3. Čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb důchodci

4. Provozování výherních hracích automatů

5. Porušení rozpočtové kázně při nakládání s finančními prostředky určenými na přímé náklady na vzdělávání

6. Pokuta podle § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

7. Vymezení obsahu pojmu „neinvestiční výdaje“ ve vztahu k zákonu č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Zpět na Zprávy MF