Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 4 ročník 2004

1. Přehled hlavních změn vyplývajících z nové právní úpravy přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí

2. Kontrolní vazby u příjmů a výdajů na dávky sociální péče

3. Zadluženost obcí

4. Zabezpečení agendy evidence podnikatelů v zemědělství

5. Vypořádání finančních prostředků poskytnutých jako účelové podpory vědy a výzkumu příspěvkovým organizacím

6. Dotace na lůžko v domovech důchodců

7. Dotazy k volbám

8. Zdanění příspěvku na provoz

9. Příspěvek na úpravu zevnějšku při svatebních obřadech

Zpět na Zprávy MF