Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 5 ročník 2004

1. Kompetence orgánů obce pro rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně

2. Postup účtování úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení obcím na opravy a modernizace

3. Výnosy pokut uložených živnostenským úřadem podle zákona o regulaci reklamy

4. Podklady pro závěrečný účet od akciové společnosti založené obcí

Zpět na Zprávy MF