Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 4 ročník 2005

1. Forma zdanění při poskytnutí daru zastupitelstvem obce

2. Postup kraje při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem

3. Čerpání sociálního fondu obce na úhradu vstupenek zakoupených zaměstnanci na kulturní a sportovní akce do výše stanoveného limitu na 1 zaměstnance

4. Příspěvky podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

5. Finanční prostředky Společného regionálního operačního programu (SROP)

6. Stravování cizích strávníků

7. Účtování kontokorentu

8. Úhrada odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u příspěvkové organizace

Zpět na Zprávy MF