Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 5 ročník 2005

1. Oznamovací povinnost při porušení rozpočtové kázně

2. Rozpočtové zatřídění výdajů za pohoštění fyzických osob přijíždějících ze zahraničí za účelem navazování vzájemné spolupráce a jejich účasti na souvisejících kulturních akcích

3. Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně u příspěvkové organizace

4. Porušení rozpočtové kázně

5. Schvalování rozpočtových opatření u dobrovolného svazku obcí

6. Dotazy k hospodaření obce

Zpět na Zprávy MF