Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 1 ročník 2006

1. Dárkové poukazy ze sociálního fondu

2. Podrobné rozpočty krajů a obcí

3. Projednání závěrečného účtu obce s výhradami nebo bez výhrad

4. Zachycení majetku obce vloženého do hospodaření svazku obcí v účetnictví svazku obcí

5. Použití rozpočtové skladby při schvalování rozpočtu obce

6. Předání majetku kraje do správy příspěvkové organizaci

7. Kontrola u škol – příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem

8. Nové vyhlášky na provádění ozdravných protiradonových opatření

9. Odvody zdravotního a sociálního pojištění u příspěvkové organizace

10. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2006

11. Metodika financování krajů pro rok 2006

 

Zpět na Zprávy MF