Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 3 ročník 2006

1. Úřední deska obce a kraje

2. Doplatek mzdy, odvod sražené daně z příjmů ze závislé činnosti a odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za prosinec

3. Veřejná podpora

4. Časové použití dotace poskytnuté z rozpočtu obce

Zpět na Zprávy MF