Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 4 ročník 2006

1. Regionální rady a jejich finanční hospodaření

2. Činnost finančního výboru zřízeného zastupitelstvem obce

3. Převod do fondu odměn příspěvkové organizace

4. Stanovisko k  možnosti příspěvkové organizace územního samosprávného celku zřizovat (zakládat) jiné právnické osoby

5. Prodej a odpis pohledávek vzniklých při výkonu státní správy

6. Dobrovolné svazky obcí, které nevykonávají žádnou činnost

 

Zpět na Zprávy MF