Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 5 ročník 2006

1. Dotace obcím a krajům z kapitoly příslušného resortu

2. Daňový režim odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a výplaty paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu této funkce

3. Používání účelových znaků

4. Doplňková činnost příspěvkové organizace (zdaňování zisku)

5. Zrušení povinnosti navrácení poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu

 

Zpět na Zprávy MF