Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 1 ročník 2007

1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2007

2. Metodika financování krajů pro rok 2007

3. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2007

4. Algoritmus výpočtu ukazatelů podle zákona č. 420/2004 Sb.

5. Kulturní fond obyvatel ústavů sociální péče

6. Účelové znaky pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

7. Čerpání rezervního fondu základní školy

8. Metodika Ministerstva financí určená krajům pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství

9. Metodika uvolňování transferů na dávky a neinvestičních nedávkových transferů z rozpočtu kapitoly 313 - MPSV do územních rozpočtů

10. Příspěvek na školství v rámci finančního vztahu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu)

 

Zpět na Zprávy MF