Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 2 ročník 2007

1. Vracení dávek sociální péče nesprávně vyplacených do konce roku 2006

2. Zásady pro poskytování dotací z programu 298210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství po 1. 1. 2007

3. Pravidla pro poskytování dotací z programu 298220 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR

4. Podrobné rozpočty krajů, obcí, svazku obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti

5. Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M

 

Zpět na Zprávy MF