Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


Aktuální vydání :
číslo 1 ročník 2008

1. Příjmový účet státního rozpočtu pro pokuty v řízení správním – kraje

2. Aktuální komentář ke způsobu vyplňování částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M

3. Podrobné rozpočty krajů , obcí, svazku obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti – rok 2008

4. Vracení neoprávněně vyplacených dávek a výplaty a vrácení dávky zdravotně postiženým občanům

5. Poskytování příspěvků poskytovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek

Zpět na Zprávy MF