Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 1 ročník 2009
  1. Metodika financování krajů pro rok 2009
  2. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2009
  3. Metodika poskytování dotací na sociálně-právní ochranu dětí pro rok 2009
  4. Metodický postup předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu
  5. Cenová regulace pronájmu hrobového místa a služeb s tím spojených

Zpět na Zprávy MF