Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 2 ročník 2009
  1. Osvobození od správního poplatku -- ověření podpisu na kupní smlouvě
  2. Metodický pokyn -- příspěvek na školství v rámci finančního vztahu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu)
  3. Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost (zaměstnanci úřadu a uvolnění zastupitelé obce)
  4. Vzory žádostí územních samosprávných celků o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření a ke změně uzavřené koncesní smlouvy
  5. Stanovisko k oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa

Zpět na Zprávy MF