Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 2 ročník 2009
  1. Dotazy územních samosprávných celků a odpovědi Ministerstva financí k zákonu č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů, a další související zákony
  2. Metodický pokyn Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního pro katastrální úřady k aplikaci novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů při zápisech do katastru nemovitostí
  3. Dodatek k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2009
  4. Informace k volbám do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009

Zpět na Zprávy MF