Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 4 ročník 2009
  1. Dotazy a odpovědi, výklady a stanoviska Ministerstva financí k zákonu č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů, a další související zákony -- část II.
  2. Sociální fond -- čerpání příspěvků na rekreaci, sportovní a kulturní akce
  3. Pronájem majetku příspěvkové organizaci
  4. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací
  5. Sankce uložené obcí právnické osobě za zadržení finančních prostředků poskytnuté investiční dotace
  6. Výpůjčka nemovitého majetku příspěvkové organizaci

Zpět na Zprávy MF