Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 5 ročník 2009
  1. Nabývání majetku do vlastnictví zřizovatele příspěvkovou organizací zřízenou krajem
  2. Doplňující informace k Metodickému pokynu ČÚZK
  3. Metodický postup k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  4. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

Zpět na Zprávy MF