Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 1 ročník 2010
  1. Informace pro obce a kraje
  2. Vady cenových regulačních rozhodnutí vydávaných obcemi
  3. Místní a správní poplatky provozovatelů výherních hracích přístrojů v návaznosti na zákon o správě daní a poplatků
  4. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2010
  5. Metodika financování krajů pro rok 2010
  6. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2010

Zpět na Zprávy MF