Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 3 ročník 2010
  1. Metodické sdělení k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
  2. Pozvánka na školení "Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví"
  3. Rozsah údajů obsažených v návrhu zveřejněného závěrečného účtu obce
  4. Nabývání darů příspěvkovou organizací pro svého zřizovatele
  5. Náklady na pořízení odhadu
  6. Postup kraje a obcí při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem

Zpět na Zprávy MF