Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 4 ročník 2010
  1. Oprava "Postupu kraje při zajišování finančního vypořádání se státním rozpočtem" čj.: 12/90 504/2010-123, který byl zveřejněn ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2010
  2. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření
  3. Směrnice Ministerstva financí o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Zpět na Zprávy MF