Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 1 ročník 2011
  1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2011
  2. Metodika financování krajů pro rok 2011
  3. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011
  4. Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy k vyměřování místních poplatků a aplikaci vybraných ustanovení daňového řádu a vzory platebních výměrů
  5. Podnikatelská činnost obce
  6. Informace pro obce a kraje k provedení Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Zpět na Zprávy MF