Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 4 ročník 2012
  1. důležité upozornění – kritéria pro municipální účetní jednotky předávající Pomocný analytický přehled v roce 2013 zůstávají beze změn
  2. Směrnice Ministerstva financí kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1 354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších směrnic
  3. Úplné znění Směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1 354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky

Zpět na Zprávy MF