Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 2 ročník 2013
  1. Hospodaření příspěvkové organizace
  2. Dotace ze státního rozpočtu obcím na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů
  3. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

Zpět na Zprávy MF