Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 2 ročník 2014
  1. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298 213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
  2. Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek
  3. Odpovědi na některé dotazy k volebním výdajům

Zpět na Zprávy MF