Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 2 ročník 2015
  1. Informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
  2. Opatření k odstranění chyb a nedostatků v hospodaření obce
  3. Příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci

Zpět na Zprávy MF