Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 6 ročník 2017

1. Podprogram č. 29821300 – 5. výzva obcím

čj.: MF – 26 752/2017/1201 – 1 – ref. Ing. J. Doleželová

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 29821300 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Doplňující informace