Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 3 ročník 2021
  1. Stanovisko Ministerstva financí k § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  2. Informace k rozpisu závazných ukazatelů čerpání výdajů státního rozpočtu na rok 2022 krajům a hl. m. Praze v období rozpočtového provizoria

Zpět na Zprávy MF