Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 3 ročník 1997

1. Úhrada za propůjčení místa na pohřebišti a za služby s tím poskytované

2. Účelová dotace pro hasičské záchranné sbory

3. Sociální fond obce

4. Úhrada neinvestičních nákladů na školství

5. Hrazení provozních nákladů nemocnicemi zřízenými okresními úřady

6. Opuštěná a nalezená zvířata

7. Kulturní fond obyvatel sociálních ústavů

8. Prominutí odvodu a penále za neoprávněné použití účelových prostředků ze státního rozpočtu

9. Stanovisko k některým dotazům z oblasti správy daní a poplatků

10. Vlastnictví majetku příspěvkové organizace

11. Vlastnictví majetku příspěvkové organizace - zdravotnická zařízení

12. Nájemné z pozemků

13. Dotazy k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

14. Sdělení k postupu vypořádání zůstatku účtu 399 za rok 1996 u malých obcí

15. Pokyn č. 3/97 k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě

16. K sestavování rozpočtů obcí a okresních úřadů na rok 1997 podle nové rozpočtové skladby

Zpět na Zprávy MF