Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 4 ročník 1997

1. Účetnictví majetku k němuž přísluší OkÚ právo hospodaření

2. Úplaty za odběr povrchové vody

3. Jednání jménem státu v občanském soudním řízení

4. Účtování půjčky

5. Funkční zatřídění výdajové položky 5330 - Neinvestiční příspěvek PO

6. Návratná finanční výpomoc na opravy a modernizaci bytového fondu

7. Pokyn č. 4/97

8. Účty hospodářské mobilizace u okresních úřadů

9. Sdělení o způsobu účtování rozpočtových příjmů a výdajů, uskutečněných v hotovosti prostřednictvím pokladny malých obcí

10. Sdělení Ministerstva financí

Zpět na Zprávy MF