Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 5 ročník 1997

1. Nalezená a opuštěná vozidla z hlediska předpisů o prozatímní správě majetku státu

2. Doplňující informace k metodice financování místních rozpočtů na rok 1997

3. Vrácení vymoženého výživného

4. Pokyn č. 5/97

5. Pokyn č. 6/97

6. Pokyn č. 7/97

7. Dotace na investice ze státního rozpočtu pro rozpočtové a příspěvkové organizace

8.Postup při vracení prostředků za nesprávně vyplacené dávky

9. Zařazení výdajů vzniklých okresním úřadům v souvislosti se studiem jejich zaměstnanců, pokud podle platné právní úpravy přicházejí v úvahu jako výdaje hrazené z rozpočtu OkÚ

10. Ocenění ostatní plochy - staveniště

11. Oprava MF 283/63136/1996

Zpět na Zprávy MF