Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 6 ročník 1997

1. Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu

2. Odvod pokut vybraných okresními úřady s rozpočtovým určením pro státní rozpočet

3. Pokyn č. 8/97

4. K usnesení vlády ČR č. 229/97

5.Realizace cenností z prozatímní správy

6. Nakládání s šeky připadlými státu

7. Zrušení rozhodnutí ve věci regresních náhrad

8. Hrazení nákladů za lékařské vyšetření

9. Sdělení Ministerstva financí

Zpět na Zprávy MF