Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 2 ročník 1998

1. Metodický pokyn k postupu při vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

2. Komentář k Metodickému pokynu č.j. 124/2 434/1998

3. Poznámka k vyplácení jednorázové náhrady podle NV č. 165/1997 Sb.

4. Použití neinvestičních prostředků na investice

5. Opatření MF k předkládání výkazu o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory

6. Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel rozpočtových organizací, okresních úřadů a obcí

7. Odvádění pokut do státního rozpočtu

8. Stanovisko MFk vymáhání finančních příspěvků od občanů v souvislosti s jejich umístěním v domově-penzionu

9. Správní poplatky - položka 20 písmeno c)

10. Změna rozdělení celkové dotace na dávky sociální péče pro rok 1998

11. Sdělení k účtování zůstatků úvěrů nesplacených k 31.12.1996 u okresních úřadů a obcí

12. Podmínky k čerpání mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 1997 na úhradu 60 % nákladů na odstranění povodňových škod na majetku obcí sloužícího pro regulaci vodních toků, k výrobě a rozvodu tepla, rozvodu vody, plynu a kanalizace (s výjimkou sítí, které jsou součástí místních komunikací)

13. Podmínky pro čerpání mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 1997 na rekonstrukce místních komunikací poškozených povodněmi

Zpět na Zprávy MF