Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 4 ročník 1998

1. Rozhodnutí Ministerstva financí

2. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 251a zák. práce...

3. Místní poplatek za výherní hrací přístroj - sazba

4. Nájemné z pozemků

5. Realizace majetku odevzdaného příslušnými orgány podle § 81 trestního řádu

6. Vysvětlení pojmu sloučení nebo splynutí rozpočtových a příspěvkových organizací

7. Financování nákladů spojených s dlouhodobým pobytem nalezených zvířat...

8. Úroky z prodlení při vymáhání pohledávek... pravomocných správních rozhodnutí

9. Nájemné z pozemků II

10. Pojištění okresního úřadu ve smyslu zákona č.82/1998 Sb...

11. Stanovení kupní ceny při prodeji nemovitého majetku státem

12. Regulace nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce

13. Převzetí a realizace zboží propadlého státu... podle § 15 z. 337/1992 Sb.

14. Pojem "jiné prostředky státu" z hlediska nákupu nemovitostí

15. Použití finančních prostředků z likvidace státních podniků

16. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství...

17. Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj...

18. Financování označování přírodních parků

19. Výklad zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

20. Jednotný vzor formuláře pro výpočet ukazatele dluhové služby

VZOR formuláře pro výpočet ukazatele dluhové služby.

Zpět na Zprávy MF