Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 1 ročník 1999

1. Pojištění motorových vozidel obcí

2. Vracení prostředků za nesprávně vyplacené dávky zpět do státního rozpočtu

3. Opatrovnictví nezletilých dětí

4. Rezerva na rekultivaci skládky

5. Odvod zůstatku po likvidaci státního podniku

6. Pronájem majetku státu okresním úřadem

7. Odvod vymožených pohledávek

8. Pokyn D - 184 - Důsledky vymáhání peněžních prostředků daňového dlužníka na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelny

9. Pokyn DS č. 84 - Správní poplatky - vybírání správního poplatku podle položky 1 sazebníku zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

10. Dobrovolné svazky obcí

11. Odpis nedobytných sociálních půjček poskytnutých referátem sociálních věcí okresního úřadu

12. Zřízení a vedení depozitních účtů obcí v případech, kdy obec je stanovena zvláštním příjemcem sociálních dávek

13. Číselník ZKO a seznam DSO

14. Změna rozpočtové skladby

15. Číselník účelových znaků

Zpět na Zprávy MF