Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 2 ročník 1999

1. Zásady pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu

2. Dobrovolné svazky obcí

3. Regulace nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce

4. Výkon rozhodnutí o zajištění majetku obviněného podle § 347 a 348 trestního řádu

5. Dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na provoz v domovech důchodců a v ústavech sociální péče

6. Financování likvidace nadací a nadačních fondů

7. Stanovení likvidátorů při nařízení likvidace nadací ve vztahu k zákonu č. 199/1994 Sb.

8. Klasifikace a zařazení územně plánovací dokumentace

9. Metodický pokyn k provedení přezkoumání hospodaření obcí okresními úřady a auditory

10. Pokuty ukládané a vybírané okresními úřady s rozpočtovým určením pro státní rozpočet

11. Upřesnění pojmu - výnos pokut, který je příjmem státního rozpočtu (v blokovém řízení)

12. Poskytování půjček obcím z rozpočtu OkÚ

13. Metodika financování místních rozpočtů v roce 1999

14. Postup při rozpisu neinvestičních dotací schválených v rámci finančního vztahu státního rozpočtu na rok 1999

15. Rozpis dotace ze státního rozpočtu na rok 1999 určené na financování žáků (dětí) základních a mateřských škol

16. Vrácení sražené daně z příjmů podle § 36 odst. 6 zákona o daních z příjmů

Zpět na Zprávy MF