Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 3 ročník 1999

1. Stanovisko k výkladu § 1 zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

2. Působnost okresních úřadů v poskytování návratných finančních výpomocí obcím

3. Dotaz k majetkoprávní úpravě vztahů k objektům vybudovaným ke stabilizaci svahových deformací

4. Vklad investičního majetku DSO do akciové společnosti

5. Náklady na volby v r. 1998

6. Dotazy k účetním postupům

7. Platby z pozemkové reformy

8. Dobrovolné svazky obcí - sdružený sociální fond

9. Finanční leasing u požární techniky

10. Financování antiparazitik z rozpočtu OkÚ

11. Prozatímní správa živočichů popř. rostlin připadlých do vlastnictví státu v důsledku odebrání podle zákona č. 114/1992 Sb. nebo zákona č. 16/1997 Sb.

12. Financování některých činností ve zdravotnictví

Zpět na Zprávy MF