Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy


číslo 4 ročník 1999

1. Podpora tělovýchovy a sportu z rozpočtů obcí

2. Zástavní právo k majetku státu

3. Pokuty uložené OkÚ v přestupkovém řízení podle zákona o lesích

4. Finanční zabezpečení péče v protialkoholní záchytné stanici

5. Vybírání místních poplatků paušální sazbou

6. Finanční vztah mezi městem a městským obvodem

7. Vymáhání pořádkové pokuty v přestupkovém řízení

8. Soulad majetkového a fin. právního uspořádání vztahů obcí k RO a PO...

Zpět na Zprávy MF