Hlavní stránka Deníku veřejné zprávy
Aktuální vydání:
číslo 2 ročník 2019
  1. Směrnice Ministerstva financí č. j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č. j. MF – 6 629/2018/1203
  2. Úplné znění směrnice č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č. j. MF – 6 629/2018/1203 a směrnice č. j. MF – 27 047/2018/1203 s vyznačením posledních úprav
  3. Seznam platných právních předpisů pro územní samosprávné celky

Zpět na Zprávy MF