K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přehled za říjen 2017

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Aktuality

Přehled článků

UN-Habitat, Navrhni projekt a Novela zákona o pohřebnictví

  • Ministryně Šlechtová v New Yorku
  • Navrhni projekt
  • Novela zákona o pohřebnictví
2. 10. 2017, Ostatní

Obnova sportovní infrastruktury, IROP a Podpora pro muzea

  • Obnova sportovní infrastruktury
  • Dva tisíce projektů v IROP
  • Podpora pro muzea
3. 10. 2017, Dotace

Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2017

Heřmanov, Lukavice, Slavkov, Břasy, Hvožďany, Kruh, Křtiny, Libochovany, Pištín, Přepychy, Skalná, Vápenná, Větřkovice4. 10. 2017, Regiony

Jak zaplatit a postavit šetrné a energeticky efektivní budovy pro veřejnou správu

Podle zákona o hospodaření s energií budou muset mít nové budovy úřadů téměř nulovou spotřebu energie. Frank Bold a Česká rada pro šetrné budovy pořádají k této problematice sérii školení, které úředníky provedou celým procesem přípravy investic do šetrných a energeticky úsporných budov nebo do rekonstrukcí budov stávajících. Semináře se dějí za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a úředníci se jich mohou účastnit zdarma. Proběhnou kromě Prahy také v Brně a Pardubicích, kde získaly záštitu Jihomoravského a Pardubického kraje.5. 10. 2017, Veřejné zakázky

Kdyby stát chtěl, dávno už nemusíme nosit tolik průkazů

V ČR prý existuje přes 260 různých průkazů a osvědčení, které stát občanům vydává. Řadu z nich nosíme neustále při sobě, ve své peněžence, jiné máme povinnost na požádání ukázat – občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz pojištěnce, tramvajenka atd. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie a zakladatel Iniciativy 202020, však říká, že dnes už zbytečně. Dávno bychom mohli svoje práva a povinnosti prokazovat jiným, jednodušším způsobem. Třeba přes mobilní telefon.6. 10. 2017, Veřejná správa online

Knihovna roku 2017 a Městská knihovna roku 2017

Dne 5. října 2017 předal ministr kultury Daniel Herman ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2017“.6. 10. 2017, Ostatní

Politika soudržnosti, Podpora cestovního ruchu a Integrované nástroje

  • Budoucnost politiky soudržnosti
  • Podpora cestovního ruchu
  • Integrované nástroje
9. 10. 2017, Dotace

Litoměřické Jiráskovy sady jsou parkem roku 2017

Jiráskovy sady uspěly v letošním ročníku soutěžní přehlídky Park roku, která hodnotí počiny v oblasti zahradní a krajinářské architektury. Odborná porota přisoudila litoměřickému parku první místo. Kromě kvalitně provedených prací i vynikající péče o park ocenila skutečnost, že projekt vzešel z architektonické soutěže a reagoval na požadavky místních. Tento postup byl výsledkem spolupráce s Nadací Proměny Karla Komárka, která kompletní obnovu Jiráskových sadů finančně a odborně podpořila.10. 10. 2017, Životní prostředí

Celostátní seminář tajemníků bude v Litomyšli

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR připravuje ve dnech 5.–7. listopadu 2017 v Litomyšli XXXIV. členskou schůzi a podzimní celostátní odborný seminář.11. 10. 2017, Ostatní

Spekulant zablokoval stavbu zastávky v Jihlavě

Spekulativní nákup státního pozemku v dražbě zastavil přípravu bezbariérové zastávky a dalších úprav veřejného prostoru v ulici Romana Havelky poblíž Alzeheimercentra. Podnikatel v dražbě přeplatil město, záhy mu potřebný pozemek nabídl za mnohonásobně vyšší cenu.11. 10. 2017, Regiony

Financování energetických revitalizací bytových domů z Integrovaného regionálního operačního programu

Integrovaný regionální operační program (IROP) nabízí od letošního června rozšířené možnosti pro financování energeticky úsporných revitalizací bytových domů mimo území hlavního města Prahy.12. 10. 2017, Dotace

Veřejné opatrovnictví – poznámka ke zvláštní odborné způsobilosti

Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva vnitra č. 173/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, jíž dochází k zavedení nové správní činnosti „při výkonu veřejného opatrovnictví“.13. 10. 2017, Sociální problematika

Čas bilancování

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.16. 10. 2017, Legislativa

Kraje a obce musí spolupracovat

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová je od prosince loňského roku předsedkyní Asociace krajů ČR. Má bohaté zkušenosti z veřejné správy. Byla sedm let starostkou v Horním Slavkově, členkou předsednictva a později výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí ČR. Do loňských krajských voleb pracovala jako náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy.17. 10. 2017, Regiony

Financování obcí v ČR – současný stav a další vývoj RUD a dotací

Územní samosprávné celky podle Ústavy České republiky mají právo na samosprávu, jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.18. 10. 2017, Ekonomika

Zastupitel v kurzu – kurzy Ministerstva vnitra pro zastupitele obcí

Ministerstvo vnitra na podzim letošního roku spustí bezplatný cyklus tří kurzů zaměřených na rozšíření odbornosti v oblasti finančního řízení. Kurzy jsou speciálně připraveny pro zastupitele obcí a dotknou se oblastí dotačního managementu, veřejných zakázek a rozpočtového hospodaření obce.19. 10. 2017, Ostatní

Digitální svět – jak na něj reagovat? Odpovědi hledá DigiKoalice

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa neboli DigiKoalice vznikla jako otevřená platforma za účelem zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR. Chce vytvářet prostor pro dialog a propojování aktérů působících v digitálním vzdělávání a digitálním byznysu a podporovat rozvoj digitální gramotnosti napříč různými odvětvími.20. 10. 2017, Veřejná správa online

Velký počet malých obcí – volební soutěž a charakteristiky zastupitelů

CERGE-EI je společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR. Součástí akademického pracoviště CERGE-EI jako projekt Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR je nezávislý think-tank IDEA, který vznikl z iniciativy a pod vedením prof. Jana Švejnara.23. 10. 2017, Regiony

Novinky v oblasti dluhů, exekucí a oddlužení

Dluhy a exekuce představují problematiku, s níž se zaměstnanci obcí či jejich volení představitelé setkávají ve dvojí pozici. Obec je předně často věřitelem. Dluhy pak představují nejčastěji nezaplacené poplatky či daně. Obec nicméně může být i v opačné situaci.24. 10. 2017, Legislativa

Rozpočtové hospodaření podle velikostních skupin obcí (2. část)

Tento text je pokračováním článku z minulého čísla, který se v rámci rozboru rozpočtového hospodaření obcí v roce 2016 a jeho zvláštností věnoval příjmové stránce. Nyní se kromě výdajů podíváme na vývoj salda rozpočtu, dluhu a na relaci příjmů k uspořeným prostředkům.25. 10. 2017, Ekonomika

Vak Jesenicka vloni vložil do obnovy sítí rekordních 17 mil. Kč, nejvíce peněz šlo do Jeseníku

Jeseník – Dobré hospodaření společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka umožňuje jejím vlastníkům, tedy obcím, směřovat stále více financí do obnovy, aby se snížila historická zanedbanost vodohospodářské infrastruktury. „Před lety šlo do této oblasti v průměru pět milionů korun, v roce 2015 kolem 14 milionů a vloni už více než 17 milionů,“ upřesnila ředitelka společnosti Lenka Bělíčková s tím, že přes 80 procent této částky jde do Jeseníku, který je největším akcionářem společnosti a stav potrubí ve městě je mnohem horší než v dalších obcích.26. 10. 2017, Regiony

Třinec nedovoleně využil jednacího řízení bez uveřejnění u zakázky na údržbu komunikací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím sankci ve výši 150 000 Kč městu Třinci za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení „Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince – mezidobí“. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a je tedy pravomocné.26. 10. 2017, Veřejné zakázky

GDPR – přehled o osobních údajích

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) je bezesporu „hitem sezóny“. Jak říká český klasik Jára Cimrman: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat“. Můžeme energicky debatovat o adekvátnosti či realističnosti některých požadavků GDPR v kontextu českého prostředí a obvyklé praxe, můžeme podloženými argumenty nesouhlasit s některými novinkami, které obecné nařízení přináší nebo zavádí, nicméně všichni svorně budeme po 25. květnu 2018 pozorovat, jestli byla naše příprava dostatečná a zda v praxi naše řešení obstojí pod lupou Úřadu na ochranu osobních údajů.30. 10. 2017, Veřejná správa online

Změny v odměňování členů zastupitelstev obcí

Ke dni 1. ledna 2018 nabude účinnosti novela zákona o obcích, která přináší výrazné systémové změny v odměňování členů zastupitelstev nejen obcí, ale i krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a městských obvodů územně členěných statutárních měst (budeme nadále uvádět jen zastupitelstva obcí).31. 10. 2017, Legislativa

Kalendář akcí na období listopad–leden

1.–3. 11. 2017
Venkov 2017
1.–3. 11. 2017
Podzimní škola Zdravých měst 2017
1. 11. 2017
Jak zadávat zakázky na šetrné budovy
2.–3. 11. 2017
XX. celostátní finanční konference SMO ČR
2.–3. 11. 2017
Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR?
2. 11. 2017
Snadná navigace světem úřadů
5.–7. 11. 2017
34. členská schůze a podzimní seminář STMOÚ
7.–8. 11. 2017
Provoz vodovodů a kanalizací
7. 11. 2017
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
8.–9. 11. 2017
Obnova kulturního dědictví
9. 11. 2017
Nové trendy
10. 11. 2017
Otevřená data ve veřejné správě
14. 11. 2017
Šetrné budovy 2017
14. 11. 2017
Chytré veřejné osvětlení
15.–16. 11. 2017
Svatomartinská konference 2017
21. 11. 2017
Finančně dostupné bydlení
23.–24. 11. 2017
Energie, doprava a inovace
23. 11. 2017
Chytré veřejné osvětlení
24. 11. 2017
Finančně dostupné bydlení
29. 11. 2017
Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
1. 12. 2017
Senioři v dluzích a exekucích
5. 12. 2017
Krajinné plánování a pozemkové úpravy
5. 12. 2017
Nové programové období 2020+
5. 12. 2017
Konzultační dny MMR k bytové problematice
7. 12. 2017
Udržitelné město
7. 12. 2017
Chytré veřejné osvětlení
7. 12. 2017
Jak zadávat zakázky na šetrné budovy
7. 12. 2017
Praxe v projektovém řízení a strategickém plánován
18.–21. 1. 2018
GO, Regiontour
22.–25. 1. 2018
Infotherma 2018
30. 1. 2018
Energetický management pro veřejnou správu
31. 1. 2018
Nákup energie v organizacích veřejné správy
TOPlist
TOPlist