Archiv článků (rubrika Životní prostředí)

Bylo nalezeno 772 záznamů.

51. Jihomoravský kraj vydal kladné stanovisko k vyhlášení CHKO Soutok

Souhlas s vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Soutok a vymezení zón ochrany přírody na tomto území schválili krajští radní na své schůzi ve středu 8. listopadu 2023. Navrhované velkoplošné chráněné území CHKO Soutok o rozloze přibližně 130 km2 se rozkládá v okresech Břeclav a Hodonín. Lesy pokrývají 57 % území.
9. 11. 2023 Jihomoravský kraj Životní prostředí

52. Novela zákona o obalech zavede zálohování PET lahví a plechovek, rozpočty obcí si polepší o desítky korun v přepočtu na občana

Ministerstvo životního prostředí na podzim předloží do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o obalech, která se týká zálohování PET lahví a plechovek. Díky úpravám zákona by se mělo recyklovat více než 2,5 miliardy kusů nápojových obalů ročně, čímž se výrazně sníží nevyužitý odpad a znečištění přírody. Systém zálohování by mohl začít fungovat v polovině roku 2025. Mimo to novela upravuje také odpad, jehož recyklace a svoz nebyl dosud zpoplatněn. Jedná se například o reklamní letáky.
8. 11. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

53. Obce a města v Olomouckém kraji si odnesly oskara za třídění odpadů

Známe místa v kraji, kde lidé produkují nejméně směsného komunálního odpadu. Vyplývá to z výsledků soutěže o Odpadového Oskara, kterého si v pondělí 6. listopadu odnesly ze sídla hejtmanství tři obce: Jeseník, Doloplazy a Bílá Voda. Většina z oceněných, a to i na dalších příčkách, obhájila své umístění z předchozích let.
8. 11. 2023 Olomoucký kraj Životní prostředí

54. Tady jsou připraveni na změnu klimatu: představujeme vítěze Adapterra Awards

Ekologická vozovna tramvají, komplex zdravých bytů, permafarma a obnova brněnského lesoparku. To jsou vítězové hlavních kategorií soutěže Adapterra Awards pořádané Nadací Partnerství, největší českou environmentální nadací. Ta již pět let hledá a oceňuje projekty, které pomáhají postupně připravit českou krajinu a města na sucho, vlny horka či přívalové deště.
8. 11. 2023 Nadace Partnerství Životní prostředí

55. Kvalita vody v řekách se zlepšuje, rizikem pro budoucnost jsou farmaka

Českými řekami dnes protéká výrazněji čistější voda než v druhé polovině minulého století. I tak však v tuzemsku stále najdeme řadu silně znečistěných toků. Na vině je jak nedostatečné čištění odpadních vod, tak přítomnost klimatických extrémů. Kromě obvyklých sloučenin fosforu a dusíku jsou významným rizikem i farmaka, která se do vodních ekosystémů dostávají primárně z léků.
7. 11. 2023 Lesensky.cz Životní prostředí

56. Jihomoravský kraj letos v rámci boje proti následkům dlouhodobého sucha podpořil rekordních 165 projektů

Kraj pokračuje v boji proti následkům dlouhodobého sucha na jihu Moravy, letos podpořil rekordních 165 projektů. Na svém jednání ve čtvrtek 2. listopadu rozhodli zastupitelé kraje o poskytnutí finančních prostředků v rámci 3. kola dotačního programu Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu.
6. 11. 2023 Jihomoravský kraj Životní prostředí

58. Ministr Výborný: Pozemkové úpravy zajišťují ochranu obyvatel před povodněmi i ochranu přírodních zdrojů, budeme se snažit částku na ně navýšit

Ministerstvo zemědělství (MZe) se bude snažit ve spolupráci s Ministerstvem financí navýšit v příštím roce částku na pozemkové úpravy. Jejich financování věnuje MZe velkou pozornost, i přes to, že peníze jsou pro všechny oblasti zemědělství v letošním roce i v návrhu rozpočtu na příští rok omezeny. Bude hledat případné jiné volné zdroje ve vlastním rozpočtu, které nebudou v příštím roce využity, a převede je na realizaci pozemkových úprav.
2. 11. 2023 MZe ČR Životní prostředí

59. Důlní voda na Oslavansku jako obří přírodní zásobník vody pro přicházející klimatickou změnu

Cílem dvou průzkumných vrtů okolo dobývacího prostoru bývalého dolu Františka je zastihnout proudící podzemní vodu před infiltrací do vody důlní a tuto vodu využít. Dva vrty během čtyř dnů umožní odběry spodní vody, s pracemi se začalo v pondělí 30. října 2023. Využití podzemních i důlních vod může být významnou pomocí v období sucha.
1. 11. 2023 Jihomoravský kraj Životní prostředí

60. Nápojový karton je velmi dobře recyklovatelný

V České republice se osvědčilo třídění odpadu a občané se úspěšně do třídění zapojují. Pokud jde o recyklaci nápojových kartonů, stále však nedosahujeme efektivity na úrovni evropských zemí jako je Německo nebo Belgie, kde se recykluje 70 % těchto obalů. Nápojový karton je přitom velmi dobře recyklovatelný materiál a lze z něj vytvořit další výrobky, jako kartonové krabice, kapesníky nebo dokonce stavební desky podobné dřevotřísce. K dosažení lepších výsledků by přispělo legislativní stanovení závazných cílů v této oblasti nebo systém zálohování.
1. 11. 2023 Obec a finance Životní prostředí

61. Stromořadí ve městech mají obrovskou hodnotu a nezastupitelné místo, Ministr Hladík chce posílit jejich ochranu

Ministerstvo životního prostředí v rámci připravované novely zákona o ochraně přírody a krajiny chystá zrovnoprávnění postavení stromořadí a technických sítí v ulicích českých měst. I pro vyšší bezpečnost by měly stromy stejně jako vodovody, kanalizace či elektrické a optické kabely mít své ochranné pásmo. Záměr novely nyní ministerstvo postupně projednává se všemi zainteresovanými partnery. Cílem je, aby novela mohla nabýt účinnosti začátkem roku 2025.
31. 10. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

62. Karlovarský kraj podporuje projekty zaměřené na prevenci proti suchu, zadržování vody v krajině a péči o zeleň

Voda je nezbytným atributem pro existenci všech živých organismů a extrémní projevy počasí, jakými jsou například povodně či naopak sucha, ohrožují vodní zdroje a ekosystémy po celé České republice, náš region nevyjímaje. Karlovarský kraj se proto snaží podporovat projekty, které jsou zaměřeny na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině a jež povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn. Na jejich realizaci půjde více než 4,1 milionu korun.
31. 10. 2023 Karlovarský kraj Životní prostředí

63. Praha finančně podpoří projekty městských částí, které pomáhají naplňovat Klimatický plán

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na říjnovém jednání schválilo poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací městským částem v celkové výši 19,9 milionu korun na projekty související s naplňováním cílů hlavního města v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Finanční prostředky poputují na příklad na revitalizaci vnitrobloku Halasova v Praze 4, na obnovu Nolčova parku a parku Chvaly v Praze 20 nebo na rehabilitaci předpolí hřbitova ve Vinoři.
30. 10. 2023 Praha Životní prostředí

64. Odpadový Oskar oceňuje obce za nakládání s odpady

Produkce směsného odpadu v Moravskoslezském kraji dlouhodobě klesá a je pod republikovým průměrem. Soutěž Odpadový Oskar oceňuje obce s nejnižším směsným komunálním odpadem (SKO). Ve třech kategoriích podle počtu obyvatel se na prvním místě umístily obce Bocanovice, Písečná a Fulnek. Fulnek má pak prvenství i v celostátním hodnocení.
27. 10. 2023 Moravskoslezský kraj Životní prostředí

65. Obce dostanou podporu za úklid nedopalků

S náklady na úklid nedopalků, jejich sběr a likvidaci nyní pomůže obcím kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., který vznikl na základě dohody výrobců tabákových výrobků a v těchto dnech obdržel oprávnění k provozu od Ministerstva životního prostředí. Podnět k jeho vzniku dal zákon o jednorázových plastech, podle něhož také nedopalky ohrožují životní prostředí; filtry se rozkládají až 15 let a do okolí se z nich mohou uvolňovat mikroplasty.
26. 10. 2023 Nevajgluj Životní prostředí

67. Cenné stromy zůstanou i budoucím generacím, Kraj Vysočina připravuje rozsáhlou obnovu parků

Pamatuje vládu Marie Terezie, zrušení nevolnictví nebo průmyslovou revoluci. Pod majestátním stromem sedával mladý Karel Havlíček spolu se svou budoucí manželkou Julií. Dub letní z památkově chráněného zámeckého parku v Proseči-Obořišti byl jediným letošním vysočinským finalistou ankety Strom roku a řadí se tak mezi nejzajímavější stromy napříč Českou republikou.
25. 10. 2023 Kraj Vysočina Životní prostředí

68. Kraj Vysočina uspořádal mezikrajskou konferenci k problematice ochrany ovzduší

Kongresový sál sídla Kraje Vysočina v Jihlavě zaplnilo tento týden na 60 zástupců samospráv obcí, zástupců institucí a úředníků s agendou ochrana ovzduší krajů i obcí. Zúčastnili se prvního ročníku krajské konference zaměřeného na kvalitu a ochranu ovzduší. „Největším zdrojem znečištění v Kraji Vysočina jsou lokální topeniště“, zahájil konferenci gesční radní kraje pro životní prostředí a zemědělství Pavel Hájek.
23. 10. 2023 Kraj Vysočina Životní prostředí

70. Měření ovzduší mobilními systémy v Turnově

V Turnově ve dnech 16.–19. 10. 2023 po dvou letech probíhá další, v pořadí již páté, měření znečištění venkovního ovzduší v rámci měst Libereckého kraje. Jeho cílem je zpřesnit existující odhady úrovně zátěže obyvatelstva a aktualizovat znalosti o vlivu existujících zdrojů znečištění ovzduší. Akci organizuje Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, Městským úřadem Turnov a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje (KHS LK).
19. 10. 2023 Liberecký kraj Životní prostředí

72. Jen třetina obcí má plán na hospodaření s vodou

Přesto, že škody způsobené přívalovými dešti a lokálními povodněmi se počítají ve stovkách milionů korun ročně, jen 32 % obcí má vypracovaný plán pro hospodaření s vodou. Při realizaci opatření, která mají vést k účinnému boji s klimatickými změnami, k nimž se vedle přívalových dešťů řadí i zvyšující se teplotní extrémy či sucho, obce nejčastěji naráží na problémy s majiteli dotčených pozemků a na nedostatek financí.
18. 10. 2023 Obec a finance Životní prostředí

73. Topná sezóna začíná

Začátek topné sezóny se letos značně opozdil. Teprve nyní přichází výrazné ochlazení s průměrnou denní teplotou pod 10 °C. Některé teplárny podle klimatických podmínek už zahájily vytápění, i když ke standardnímu celodennímu vytápění přistoupí teplárny, jakmile bude splněna podmínka vyhlášky a průměrné denní teploty klesnou v místě trvale pod 13 °C, což by mělo nastat právě v tomto týdnu.
16. 10. 2023 Teplárenské sdružení ČR Životní prostředí

75. V Karlových Varech se konala konference na téma Cirkulární bioekonomika

Konference s názvem Cirkulární bioekonomika jako příležitost pro Karlovarský kraj se uskutečnila v Karlových Varech v režii BIOEAST HUB CZ a Karlovarské agentury rozvoje podnikání pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka. Byla určena všem, kteří hledají nová řešení výroby udržitelné energie, zemědělství, chemického průmyslu nebo potravinářství a všem, kteří se chtěli seznámit s bioekonomickým potenciálem.
16. 10. 2023 Karlovarský kraj Životní prostředí

76. Poslanci prosazují těžbu štěrkopísku bez ohledu na životní prostředí a berou kompetence inspekci životního prostředí

Poslanci v rámci projednávání novely liniového zákona (tisk 410) předložili zásadní změny s cílem razantně omezit práva občanů, obcí a vlastníků nemovitostí, kteří mají být dotčeni výstavbou dopravní a energetické infrastruktury. Zelený kruh upozorňuje, že některé z návrhů v případě schválení zásadním způsobem omezí ochranu životní prostředí. Ačkoli se má podstatně změnit více než devět zákonů, návrhy neprojednala vláda ani experti z legislativní rady vlády.
12. 10. 2023 Zelený kruh Životní prostředí

77. V půdě je naše bohatství, komplexní ochranu jí dá novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou schválila vláda

Novela zásadně chrání nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Nově ošetří ochranu mimoprodukčních funkcí půdy, k nimž patří zejména zadržování vody. Skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady jako krajinné prvky se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy, aby se mohly v krajině snáze zakládat.
12. 10. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

79. Jihočeský kraj má další chráněná území

Rada Jihočeského kraje schválila zřízení dvanácti zvláště chráněných území. Zcela nových, která doposud nebyla chráněna v žádné kategorii definované zákonem, je celkem pět: Pohoří na Šumavě, Slavonické rybníky, Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, Velký Hodonický rybník a Zlatý potok v Pošumaví.
6. 10. 2023 Jihočeský kraj Životní prostředí

80. Nová studie podává ucelený pohled na dopady spalování odpadů na životní prostředí i lidské zdraví

Studie „Spalovny odpadů a životní prostředí“ přináší důležitá data pro veřejnou diskuzi a rozhodování v oblasti nakládání s odpady a zdůrazňuje nutnost nahradit skládky spíše předcházením vzniku odpadů a jejich recyklací než spalováním. Studie dokumentuje, jak v České republice vzniká nadkapacita zařízení pro energetické využití odpadů, která může vyústit až v potřebu dovozu odpadů ze zahraničí. Varuje také před podceňováním toxicity popele a popílků, které po spálení odpadů vznikají.
5. 10. 2023 Arnika Životní prostředí

83. Středočeský, Královéhradecký a Liberecký kraj se společně zavázaly ke spolupráci při systematické podpoře geoparků

Memorandum o vzájemné spolupráci při systematické podpoře geoparků podepsali hejtmani Středočeského, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Podpisem Memoranda se zavázali ke spolupráci na udržitelném rozvoji geoparků s ohledem na jejich význam pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny. Signatáři se zároveň zavázali iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR o systematické a udržitelné finanční podpoře činnosti geoparků v rámci celé České republiky.
2. 10. 2023 Středočeský kraj Životní prostředí

84. Voda se dočká vyšší ochrany, havarijní novelu vodního zákona schválila vláda

Vláda schválila novelu vodního zákona, která představuje komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe mnohem jasněji definuje, kdo má v případě havárií, jak postupovat. Zvyšuje také výši sankcí za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových. Novelu nyní čeká projednání v Poslanecké sněmovně.
29. 9. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

87. Klimaticko-energetický plán ČR je v mezirezortním připomínkovém řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) poslalo do mezirezortního připomínkového řízení aktualizovaný Vnitrostátní klimaticko-energetický plán. Jeho cílem je zajistit bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii pro Česko. Dále má také podpořit výzkum a inovace prostřednictvím přilákání investic. V neposlední řadě je plánem k dekarbonizaci České republiky.
21. 9. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

88. Středočeský kraj podporuje zelená města a péči o zeleň!

Městská zeleň je podstatnou součástí přívětivé atmosféry v ulicích měst i obcí. Měnící se klima ale charakter květinové a zelené výzdoby podstatně mění. Zeleň současně může přispět k tomu, aby bylo v létě ve městech příjemněji. I proto vznikla první evropská platforma pro městskou zeleň – projekt European Platform for Urban Greening (EPLUG).
20. 9. 2023 Středočeský kraj Životní prostředí

89. Modrá zpráva: Ministerstva loni podpořila vodní hospodářství více než 11 miliardami korun

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022, označovanou jako Modrá zpráva. Loni se českým domácnostem podařilo výrazně snížit spotřebu vody o 3,8 litru na 89,4 litru na osobu a den. Zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů je téměř 96 % obyvatel ČR. Ministerstvo zemědělství (MZe), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo dopravy (MD), která se o vodní hospodářství v ČR starají, vynaložila na jeho rozvoj dohromady 11,2 miliardy korun.
14. 9. 2023 MZe ČR Životní prostředí

91. Lépe ochráníme české řeky, máme pilotní podobu budoucího on-line registru výpustí do vodních toků

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, v. v. i., a státním podnikem Povodí Labe zrealizovalo pilotní projekt na monitoring výpustí odpadních vod do řek na více než třicetikilometrovém úseku Labe. Jeho výsledky dnes na tiskové konferenci představili společně ministři životního prostředí a zemědělství Petr Hladík a Marek Výborný.
4. 9. 2023 MZe ČR Životní prostředí

92. Veřejný prostor určuje DNA města

Pulzující rytmus velkoměst se střídá s pomalejšími předměstími či vesnicemi. V každém z nich se nachází veřejný prostor, ve kterém se setkávají lidé, historie i budoucnost. Právě pro tato místa přichází značka mmcité s městským mobiliářem, inkluzivními produkty pro veřejný život na celém světě.
30. 8. 2023 mmcité Životní prostředí

94. Soutok Moravy a Dyje bude chráněnou krajinou

Na Zámečku v Pohansku odstartoval v pátek 25. srpna ministr životního prostředí Petr Hladík proces vyhlášení nové Chráněné krajinné oblasti Soutok. Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se soliterními prastarými duby a lesy s mimořádně rozmanitou přírodou se má stát 27. chráněnou krajinnou oblastí ČR. Obce a další subjekty dotčené záměrem budou v rámci oficiálního procesu vyhlášení moci podat řádné námitky a připomínky.
29. 8. 2023 Obec a finance Životní prostředí

95. Dalších 7 obcí Středočeského kraje získá více než půl milionu korun na péči o vysazené stromy

Středočeský kraj finančně podporuje obce v péči o nově vysazené stromy. Na každý strom, který byl pořízen za peníze z národních zdrojů, mohou obce získat dar 1500 korun. V rozpočtu kraje na letošní rok jsou na tento program vyčleněny 2 miliony korun. O dar nyní požádalo sedm obcí, mezi které kraj rozdělí 535 500 korun.
25. 8. 2023 Středočeský kraj Životní prostředí

97. Chystaná studie Karlovarského kraje by měla ukázat na lokality, kde mohou hrozit velké lesní požáry

Karlovarský kraj je nejzalesněnějším regionem u nás. Téměř celá jeho polovina je pokryta lesy. S ohledem na probíhající klimatické změny a opakovaný vláhový deficit se postupně zvyšuje i riziko vypuknutí požárů v krajině a je potřeba, aby byl kraj na tyto situace do budoucna připraven. Radní proto odsouhlasili individuální dotaci Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši 300 tisíc korun na zpracování studie indexu požárního rizika pro lesní porosty.
24. 8. 2023 Karlovarský kraj Životní prostředí

98. Udržitelnost měst a obcí pomohla Česku k osmému místu na světě

Za udržitelný rozvoj se považuje takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Udržitelný rozvoj je tedy postaven na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři, jimž by měla být věnována stejná pozornost. V současnosti se zpravidla ve veřejnosti chybně udržitelný rozvoj spojuje pouze s životním prostředím, stejně tak bývá většinou jak environmentální, tak sociální pilíř bohužel méně sledován ve srovnání s hospodářským rozvojem.
21. 8. 2023 Obec a finance Životní prostředí

99. Anketa Alej roku 2023 má první nominované, lidé sázejí nové aleje pro další generace a chrání historické aleje svých předků

Aleje, které lidé nominují do ankety Alej roku, mají za sebou různé příběhy. Je důležité si uvědomit, že každá alej, ať už stará nebo nově vysázená, má velký význam pro udržitelný rozvoj krajiny. Arnika je proto ráda, že může prostřednictvím Aleje roku představit také mladé aleje, které mohou inspirovat a motivovat další lidi k výsadbám stromů a péči o ně.
18. 8. 2023 Arnika Životní prostředí

100. Odsíření severních Čech mělo velký vliv na migraci

Kvalita životního prostředí zásadním způsobem ovlivňuje migraci. Vyplývá to z výzkumu odborníků Národního institutu SYRI, kteří analyzovali změny v chování lidí bydlících v severních Čechách v 90. letech. Zlepšení životního prostředí mj. v důsledku odsíření tam snížilo míru emigrace ze silně znečištěných obcí o 24 % v porovnání s méně znečištěnými obcemi v regionu. Zjištěné výsledky jsou unikátní a pomohou lépe pochopit migrační vlivy související s kvalitou životního prostředí.
17. 8. 2023 SYRI Životní prostředí
Bylo nalezeno 772 záznamů.