Český zavináč 2022

3. 6. 2022 OF 2–3/2022 Veřejná správa online

V předvečer zahájení konference ISSS byly v EA Congress Hotel Aldis v Hradci Králové vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč 2022. Za faktickou i metodickou pomoc při zabezpečení kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci obdržel cenu Český zavináč Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Soutěž Český zavináč jednou ročně odměňuje nejlepší projekty nebo činy, které v uplynulém roce významně přispěly k rozvoji digitalizace ve státní správě a místní samosprávě. Výsledky jsou tradičně vyhlašovány na konferenci ISSS v Hradci Králové.

NÚKIB letos obdržel Český zavináč jako příklad moderní a respektované instituce, která svými aktivitami výrazně zlepšila a zlepšuje kybernetickou odolnost České republiky, a umožňuje tak lépe zvládat současné i budoucí krize.

Pracovní tým Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost převzal cenu Český zavináč
Pracovní tým Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost převzal cenu Český zavináč

Pořadatelé Českého zavináče se rozhodli udělit navíc čestné uznání Ministerstvu dopravy ČR za projekt Elektronického podání žádosti o řidičský průkaz.

Během slavnostního večera navíc předal Vít Rakušan Cenu ministra vnitra Petru Pavlincovi, vedoucímu odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, a to za dlouhodobý přínos v oblasti digitalizace samosprávy a elektronizace zdravotnictví.

Ministr vnitra Vít Rakušan předal Cenu ministra vnitra Petru Pavlincovi
Ministr vnitra Vít Rakušan předal Cenu ministra vnitra Petru Pavlincovi