5G jako cesta k chytrým městům, podpoříme pilotní aplikace osmi projektů

5. 12. 2022 MMR ČR Veřejná správa online

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotaci z Národního plánu obnovy na prvních 8 projektů zaměřených na rozvoj pilotních aplikací využívajících technologii 5G v prostředí českých měst. Díky tomu budou sítě páté generace fungovat v oblastech bezpečnosti veřejných prostranství, elektronického zdravotnictví, městské mobility a monitorování dopravy i vzdělávání.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„5G sítě nejsou jen o tom, že díky nim můžeme na mobilech sledovat streamovaná videa ve špičkové kvalitě. Vysoká rychlost a stabilita připojení spolu s obří výpočetní kapacitou umožňují rozvoj měst v rámci konceptu Smart Cities,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

S cílem ukázat možnosti praktického využití 5G sítí podpoří Ministerstvo pro místní rozvoj z dotační výzvy osm projektů. Ty vzešly ze soutěže nazvané 5G pro 5 měst, která se uskutečnila v minulém roce. Města, která v soutěži zaujala, získají z Národního plánu obnovy finance pro své pilotní projekty. Je mezi nimi Bílina, Jeseníky, Karlovy Vary, Plzeň a Ústí nad Labem.

Plzeň bodovala s projektem optimalizace dopravy díky přenosu informací v reálném čase. Město Bílina se zaměřilo na bezpečnost ve městě, dopravní situaci a parkování, Ústí nad Labem zase na městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém. Jeseník se věnuje dronovému centru i asistenčním a telemedicínským službám. Karlovy Vary kladou velký důraz na získávání informací o dopravě a bezpečnosti lázeňské oblasti.

Další navazující výzvu otevřenou pro města a obce v celé České republice plánuje ministerstvo vyhlásit během prvního čtvrtletí příštího roku.

Z hlediska měst jsou 5G sítě klíčovým infrastrukturním prvkem a katalyzátorem široké řady technologických a procesních inovací. Umožňují například digitalizaci pracovního a vzdělávacího prostředí. Využití najdou při online poskytování a zpracování informací, a tím pádem při zvyšování efektivity styku občanů s úřady.

Technologie 5G umožňuje městům instalaci senzorických sítí potřebných například pro měření kvality ovzduší a vody, ochranu majetku nebo monitoring naplněnosti odpadních nádob. Bez moderních sítí by nebylo možné ani plnohodnotně využívat městské kamerové systémy. Ultrarychlé připojení je klíčové také pro rozvoj autonomních vozidel a optimalizaci nebo automatizaci řízení dopravy ve městech.