Pardubický kraj sjednotil dotační podporu prorodinných aktivit a navýšil financování

21. 12. 2022 Pardubický kraj Dotace

Konkrétním výsledkem Koncepce rodinné politiky Pardubického kraje z roku 2020 je nyní zřízení nového zastřešujícího dotačního programu s názvem Pardubický kraj pro rodinu. Pod ním jsou jak dotace pro oblast sociální, tak i školskou a volnočasovou. Jejich objem kraj navýšil v jednotlivých kapitolách až dvojnásobně proti minulým letům a celková výše činí 11,1 milionu korun.

Pardubický kraj

„Cílem programu je zlepšovat život rodin v Pardubickém kraji a posilovat vědomí o významu rodiny a hodnot, které přináší. Zájemci tu najdou podporu už známých aktivit z minulých programů, tak i různé novinky, například podporu slaďování rodinného a pracovního života, aktivity na zvyšování motivace pečovat o seniory v rámci rodiny, nebo osvětu v oblasti prevence rozpadu partnerských vztahů a rodiny. Kromě navýšení objemu dotací jsme také ve prospěch žadatelů snížili povinnou minimální spoluúčast z 30 na 20 procent,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor na setkání se zástupci neziskových organizací, spolků a dalších organizací, kteří se těmito aktivitami zabývají zejména v sociální oblasti.

„Svým objemem 6,5 mil. Kč je největší první podprogram, díky kterému pomůžeme spolkům poskytovat pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, a to v celém věkovém spektru od dětí, přes mladé dospělé opouštějící náhradní rodinnou péči, až po seniory. Podporována je i práce s rizikovou mládeží, integrace cizinců a různých menšin, podpora pěstounství, osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním nebo terénní práce v hospicové a paliativní péči,“ dodal Pavel Šotola.

Druhý podprogram „Podpora rodinného života v kraji“ využijí například mateřská a rodinná centra, ale i další organizace a je určen pro různé vzdělávací, osvětové a poradenské aktivity pro rodiče dětí, ale i pro osoby pečující o seniory či osoby se zdravotním postižením v rámci rodiny. Jeho cílem je také zvyšování rodičovských kompetencí, vytváření zdravých vztahů a mezigeneračního soužití.

Školy od mateřských po střední a dětské domovy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení mají možnost žádat o dotaci v rámci třetího podprogramu „Podpora aktivit škol zaměřených na partnerské vztahy, životní hodnoty a rodičovství“. „Jedná se zejména o vzdělávání pedagogů a žáků v oblasti výchovy ke zdravým vztahům a rodičovství, zavádění konceptu etické výchovy, řešení situace žáků se specifickými potřebami a spolupráce školy a rodičů,“ vysvětlil radní pro školství Josef Kozel.

Poslední podprogram administruje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu. Poskytuje podporu nesportovním organizacím, které se celoročně zabývají prací s dětmi a mládeží. Týká se to různých pravidelných aktivit po škole, v domech dětí a mládeže, ve skautu a podobně. Účelem tohoto programu je rozšířit nabídku trávení volného času dětí a mládeže.

O dotace bude možné žádat po celý leden 2023.