Blíží se příjem žádostí o dotace na podporu malých venkovských prodejen

10. 1. 2023 Karlovarský kraj Dotace

Obce i provozovatelé malých venkovských prodejen se budou moci hlásit o dotace z programu „Obchůdek 2021+“, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Žádosti se budou přijímat prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje od 17. ledna 2023.

Karlovarský kraj

„Žadatelem může být obec nebo podnikatel, který provozuje maloobchodní prodejnu v obci do 1000 obyvatel nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce mají do 1000 obyvatel (tzn. pokud má obec více místních částí, může být žádost podána za každou místní část zvlášť). Zároveň se na území obce nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků,“ vysvětlil krajský radní Vít Hromádko a připomněl, že dotace na podporu prodejen v malých obcích se každoročně udělují i z krajského rozpočtu a jsou určeny především na investice.

Pro každý kraj jsou k dispozici celkem 4 miliony korun. Výše dotace v každém jednotlivém případě činí minimálně 50 000 Kč, maximálně 130 000 Kč. Uznatelnými výdaji jsou náklady v související s provozem prodejen za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Oproti první výzvě dochází k řadě pozitivních změn, které usnadní nejenom administraci žádostí o dotaci, ale i prokazování vlastních nákladů. Týká se to například prokazování nákladů za energie, které lze prokazovat paušální částkou až 4000 Kč měsíčně formou čestného prohlášení. Stejný postup lze zvolit i v případě nákladů za telekomunikační služby, nákladů za provoz terminálu na bezhotovostní platby, náklady za služby související s provozem a údržbou prodejny. Uznatelnými jsou i náklady na zaměstnance podílející se na chodu prodejny podle skutečnosti, doložením mzdových listů. Novinkou je možnost pořízení neinvestičního majetku do 80 000 Kč.

Žádosti o dotace lze podávat do 23. 1. 2023 do 14.00 na elektronickém portálu Karlovarského kraje.