Liberecký kraj opět podpoří projekty pro zlepšení životního prostředí a zemědělství

13. 1. 2023 Liberecký kraj Dotace

V rámci Dotačního fondu Libereckého kraje mohou zájemci do konce letošního února žádat o dotace na ekovýchovu, ochranu přírody, předcházení vzniku odpadů, včelařství a lokální zemědělskou produkci. Kraj pro ně připravil celkem 8,75 milionu korun.

Liberecký kraj

„Obce, školy, lokální zemědělci, spolky a další organizace, ale i jednotliví občané mohou mít skvělé nápady, jak zlepšit životní prostředí ve svém okolí. A Liberecký kraj je připraven takové projekty s místní znalostí podpořit,“ uvedl Václav Židek, radní Libereckého kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Konkrétní oblasti podpory

  1. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je určena zejména na vzdělávací projekty škol, činnost ekocenter, osvětové kampaně v obcích, ale i na zájmové kroužky mládeže v oblasti životního prostředí. Požádat lze o maximálně 70 % dotaci ve výši 15–100 tisíc korun. Finanční alokace programu je 1,4 milionu.
  2. Podpora ochrany přírody a krajiny se zaměřuje například na výsadby alejí, ošetření památných stromů, péči o květnaté louky a další cenné přírodní biotopy. V rámci údržby a obnovy drobných památek v krajině mohou obce nebo okrašlovací spolky získat dotace na obnovy božích muk, křížků, zvoniček či pomníčků. Kraj podporuje i činnost záchranných stanic pro živočichy a útulků pro opuštěná zvířata. Požádat lze o maximálně 70 % dotaci ve výši 10–150 tisíc korun. Finanční alokace programu je 2,5 milionu korun.
  3. Nejvyšší finanční prostředky, a to 3 miliony korun, kraj připravil v programu Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce. Včelařské dotace jsou směřovány zejména ke zkvalitnění chovu včelstev, prevenci nemocí včel a zlepšení opylovací služby na kulturních i planě rostoucích rostlinách. Požádat lze maximálně o 70 % dotaci ve výši 10–300 tisíc korun. V oblasti zemědělství kraj podporuje projekty, které kromě produkce potravin zajišťují i ekosystémové funkce, předcházejí erozi, zachovávají a obnovují zdravou půdu, podporují biodiverzitu a udržují krajinný ráz. Požádat lze o maximálně 50 % dotaci ve výši 50–300 tisíc korun.
  4. Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů je určena například na vznik a provoz RE-USE center, bezobalových prodejen, obecních a komunitních kompostáren, opravárenskou činnost. Obce z dotací mohou pořídit občanům domácí kompostéry, školám gastrokompostéry či štěpkovače k péči o obecní zeleň. Nově je podpora rozšířena i na pořízení nádob na sběr kovových odpadů a pořízení studií na optimalizaci obecního systému odpadového hospodářství. Požádat lze o maximálně 70 % dotaci ve výši 20–180 tisíc korun. Finanční alokace programu je 1,85 milionu.