Den bezpečnějšího internetu rozšiřuje povědomí o nástrahách v online prostoru

7. 2. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

Den Bezpečnějšího internetu letos připadá na první únorové úterý – tedy na 7. únor. Jedná se o jubilejní 20. ročník, do kterého se zapojilo 200 zemí. Tento den si připomínáme důležitost bezpečného chování v prostředí internetu. Upozorňovat na rizika a bezpečnost v kyberprostoru je nadmíru důležité, protože podle výzkumu Microsoftu se 69 % dotázaných v posledním roce setkalo na internetu právě s nějakým rizikem.

Nejčastějšími riziky, s nimiž mají dotázaní celosvětově nějakou zkušenost, byly dezinformace a osobní rizika jako kyberšikana, nenávistné projevy nebo hrozby násilím. Obvyklé jsou také podvody s platebními kartami nebo ukradenými přihlašovacími údaji.

Nejde však pouze o internetové podvody. Policisté se často setkávají také se sdílením intimního obsahu dospělými i dětmi. Z tohoto důvodu Policie pravidelně edukuje děti skrze projekt Tvoje cesta onlinem. Tento program učí děti zodpovědnému chování na internetu a na sociálních sítích a přibližuje způsoby jednání tzv. predátorů.

„Útoky na internetu jsou velmi sofistikované a složitě se jim brání nejen dospělí, ale hlavně děti a senioři. Proto je potřeba vedle vzdělávacích aktivit přijímat i technická a legislativní opatření a nástroje, které umožní pružnější odhalování této trestné činnosti. Zároveň ale nesmí být ohrožena ochrana soukromí uživatelů internetu,“ doplňuje náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík.

Jak podvodníkům nenaletět?
  • Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla své platební karty. Banky ani policisté se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy na weby, kde jsou vyžadovány.
  • Nereagujte na hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka by zareagovala dávno bez vás.
  • Pány účtu jste jen vy. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače.
  • Mějte aktualizovaný software a antivirus, a to i na telefonu.
  • V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo (spoofing) či e-mail, vč. těch vaší banky.
  • Střežte si své soukromí, nesdílejte s nikým obsah přes internet. K tomuto tématu najdete více v kampani To nevymažeš!
Den bezpečnějšího internetu 2023