Z Programu vodohospodářských akcí letos rozdělí Liberecký kraj 18 milionů korun

10. 2. 2023 Liberecký kraj Dotace

Krajští radní na svém jednání vyhlásili program vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Letos je v něm připraveno 18 milionů korun. Žádosti je možné posílat od 3. do 21. dubna letošního roku. Peníze použijí vybrané obce například na vybudování kanalizace, prodloužení vodovodních řadů či na stavbu zcela nových vodovodů.

Liberecký kraj

„Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí 2023, chce Liberecký kraj jako každoročně podpořit projekty malých obcí do 4000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž. Projekty musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

„V případě splnění základních kritérií bude poskytnuta účelová investiční dotace až do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 1 800 000 korun,“ doplnil Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

V programu pro rok 2023 kraj nově navrhuje omezit finanční podporu těm projektům, které využijí dotaci z Fondu Turów, aby zájemci nežádali o příspěvek vícekrát.

Hodnocení žádostí a návrh na přidělení podpory Výborem životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční na květnovém zasedání.

Schválení návrhu podpory Radou a Zastupitelstvem Libereckého kraje bude průběžné, a to od června letošního roku do listopadu roku následujícího.