Seminář o dotacích přilákal desítky zástupců obcí napříč Libereckým krajem

14. 2. 2023 Liberecký kraj Dotace

Stráž nad Nisou, Habartice, Liberec, Harrachov, Doksy, Jablonec nad Nisou, Svijany, Kunratice, Stružnice, Ralsko, Svojek, Turnov nebo Cvikov. Celkem jedenasedmdesát hostů z těchto a dalších obcí se zúčastnilo semináře na téma Jak pomocí dotací rozvíjet obec, který uspořádal v Krajské vědecké knihovně v Liberci sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje.

Liberecký kraj

„Za seminář máme od účastníků kladné reakce, mimo jiné si chválili jeho dobrou organizaci,“ řekl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

V prvním bloku semináře přednášející představili témata, jakými jsou krajské dotace, přeshraniční programy a národní programy v roce 2023 od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Druhý blok semináře zahájil řečník ze Státního fondu životního prostředí ČR, který představil dotace pro obce například na vodovody a kanalizace nebo na energetickou účinnost a snižování emisí skleníkových plynů.

Další přednášející z Centra pro regionální rozvoj ČR seznámily publikum s dotačními možnostmi pro obce z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. „Ve zkratce představily změny oproti předchozímu období 2014–2020, a dále navázaly na jednotlivé dotační tituly. Posledním tématem semináře bylo Sítě elektronických komunikací a dotace,“ zmínil Ulvr.

Cílem semináře bylo především inspirovat obce k využití dotačních příležitostí k jejich rozvoji. „Liberecký kraj rozvoj obcí dlouhodobě a systematicky podporuje; letos rozdělí v dotačním Programu obnovy venkova 29 milionů korun. V něm lze žádat o příspěvky například na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravu návsí, náměstí, dále na obnovu a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady, opravu a výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch, projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, integrované projekty venkovských mikroregionů a obnovu válečných hrobů. Z programu lze získat dotaci ve výši 30 až 70 % celkových nákladů na projekt,“ nastínil krajský radní.