Navýšíme kapacitu míst v mateřských školách, do potřebných regionů posíláme přes 768 milionů korun

15. 2. 2023 MMR ČR Dotace

Vznik nových mateřských škol i zvyšování kapacity těch stávajících. Nejen to jsou cíle nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj. Celkem rozdělí více než 768 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Je tristní, že někteří rodiče nemůžou najít pro své děti místo v mateřské škole. Vyhlásili jsme proto novou výzvu, která zkvalitní infrastrukturu předškolního vzdělávání a zvýší její dostupnost, a to v regionech, kde je o místa ve školkách skutečná nouze,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Navyšování kapacit mateřských škol podpoříme přímo v oblastech, kde je to podle analýzy nejvíce potřeba. O dotace mohou žádat všechny obce ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Železný Brod, Bohumín, Kostelec nad Orlicí, Turnov, Vizovice, Kopřivnice, Králíky a Nová Paka. Dotace mohou směřovat na stavby, přístavby i modernizaci budov pro potřeby provozu mateřských škol. Jednat se může o učebny, zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, kuchyně nebo jídelny.

Kromě zvyšování kapacit výzva podporuje také zkvalitňování mateřských škol v méně rozvinutých regionech. Cílem je odstranění hygienických nedostatků ve školkách, které jsou provozovány na základě výjimky krajské hygienické stanice. Výzva podporuje také zajištění bezbariérovosti budov a zvýšení energetické účinnosti při renovaci nebo výstavbě.

109. výzva IROP se zaměřuje na projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 768,6 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kategorie regionů najdete na webových stránkách IROP. Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy můžete sledovat na webových stránkách IROP.

Další podporu mateřských škol nabízí 20. výzva IROP – Mateřské školy (ITI), která byla otevřena v září minulého roku a rozdělí částku 1,6 miliardy korun. Plánována je také podpora mateřských škol prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), a to v prvním čtvrtletí tohoto roku.