V soutěži Zlatý erb 2023 se spouští hlasování veřejnosti

16. 2. 2023 Zlatý erb Veřejná správa online

Veřejnost může po delší přestávce od 13. února hlasovat pro nejlepší web obce s rozšířenou působností (ORP) i pro web obce, která ORP není (naposledy bylo hlasování veřejnosti v soutěži Zlatý erb možné v roce 2011).

Zlatý erb

Pro účely hlasování organizátoři připravili aplikaci, kterou naleznete na adrese extranet.kr-vysocina.cz/zlatyeb. Po krajských kolech proběhne v termínu od 20. března do 3. května 2023 kolo celostátní. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na konferenci ISSS 2023, která letos proběhne 15. a 16. května v královéhradeckém kongresovém centru Aldis.

Aplikaci je možné využít jak pro hlasování veřejnosti pro obce s rozšířenou působností (ORP), tak pro obce a města, která ORP nejsou (ale pouze v krajích, které takovou možnost pro obce, které nejsou ORP, vyhlásily). Každý hlasující má právo hlasovat pouze jednou (jeden hlas pro ORP, jeden hlas pro neORP), své hlasování ovšem může do uzavření soutěže libovolně měnit.

Termín konce hlasování pro krajská kola je stanoven na 15. března 2023 do 12.00. Od 20. března do 3. května 2023 do 12.00 bude možné hlasovat v celostátním kole na adrese extranet.kr-vysocina.cz/zlatyerb-celostatni.

Unikátnost přihlášení je zajištěna přihlašováním přes NIA. Pořadí obcí v hlasování veřejnosti v jednotlivých krajích bude stanoveno přepočtem podle počtu obyvatel. Propagaci soutěže v kategorii hlasování veřejnosti mají v plné režii jednotlivé kraje a soutěžící obce.

Adam Folta